Milk2Heat melkveebedrijf Darwinkel-Boelens

Melkveebedrijf Darwinkel-Boelens

Zeegse

Melkveebedrijf Darwinkel Boelens heeft ervoor gekozen om te verduurzamen met onze Milk2Heat installatie!

De warmte afkomstig uit de melk wordt hier opgeslagen in onze Milk2Heat buffer. De buffer wordt hierdoor ‘’opgeladen’’ tot +- 45 graden. De solar-collectoren op het dak verwarmen deze buffer op een zonnige dag verder tot wel 80°C.

Op het bedrijf wordt de warmte in de stal benut om de boiler te voorzien van voorverwarmd water. Daarnaast wordt de warmte getransporteerd naar ons ontvangstbuffervat bij de woning. Vanaf deze buffer wordt de warmte ingezet om de woning te verwarmen. Bovendien wordt vanuit deze buffer het tapwater t.b.v. de woning voorverwarmd.