Pigs2Heat

Energiebesparing met Pigs2Heat warmteterugwinning uit de luchtwasser


Een luchtwasser wordt geplaatst om de aanwezige stof met geuren en ammoniak welke in de ventilatie-afblaaslucht aanwezig zijn, er uit te filteren zodat deze niet worden uitgestoten naar buiten. 

Naast het filteren van de lucht heeft een luchtwasser ook een ander goot voordeel, tijdens het filteren neemt deze namelijk ook de warmte uit de lucht op in het water. Deze warmte kan vervolgens weer nuttig worden ingezet. De afgezogen lucht heeft, afhankelijk van het stook gedrag in de stal, een temperatuur van 25 tot wel 30 °C. Aangezien het water in de luchtwasser niet alleen bestaat uit water maar ook is voorzien van toevoegingen, dient er gebruik gemaakt te worden van een platenwisselaar om de warmte uit het water over te dragen naar de Pigs2Heat unit, waardoor het water wordt opgewaardeerd tot een temperatuur van 65 °C welke weer toepasbaar is voor verwarming van de biggenstal en vloerverwarming in de varkensstal. De Pigs2Heat unit "transformeert" het "lauwe" water naar een bruikbare temperatuur van 35 tot wel 65°C, afhankelijk van wat noodzakelijk is waarmee uiteraard prima een vloerverwarmings-installatie kan worden verwarmd.

Belangrijk is dat de gehele installatie wordt afgestemd op de hoeveelheid aanwezige ventilatielucht en evt. het benodigde verwarmings-vermogen, wanneer dit niet in balans is zal de installatie niet de gewenste resultaten halen, we willen graag de mogelijkheden met u bespreken om tot een goede en energie-zuinige oplossing te komen.