Milk2Heat installatie Mts. Van der Zijl

Nijeholtpade

Bij de familie Van der Zijl hebben wij tijdens het nieuwbouw traject van de nieuwe ligboxenstal mee mogen denken om de stal energieneutraal te maken. Om dit te kunnen realiseren stonden we voor enkele uitdagingen. Er worden in de nieuwe ligboxenstal straks 400 koeien gemolken wat resulteert in zo’n 11.000 liter MELK per dag! De koeien worden twee keer per dag gemolken wat dus inhoud dat de warmte uit de melk gebufferd moet worden. Hiervoor wordt in totaal 6.000 liter aan warm water gebufferd. Met deze voorraad kan de gehele dag de woning, stal en gebruikswater worden verwarmd