Milk2Heat installatie Maatschap Massink

Melkveebedrijf Maatschap Massink

Steenderen

Bij Mts. Massink in Steenderen hebben wij Milk2Heat geïnstalleerd.

Hoewel het bedrijf al in het bezit was van een ''standaard'' warmteterugwinning, verduurzaamd het bedrijf verder door de aanschaf van de Milk2Heat installatie.

Het bedrijf beschikte vóór de aanschaf van Milk2Heat al over een warmteterugwinning voor het spoelen van de melkstal. Deze warmteterugwinning is behouden, en draait momenteel als secundaire warmteterugwinning. Als eerst worden namelijk de Milk2Heat buffervaten ''opgeladen'', wanneer de Milk2Heat maximaal gebufferd is met energie dan zal de koelmachine overschakelen naar de  ''oude'' warmteterugwinning.

Op dit bedrijf staan twee Milk2Heat buffervaten van 2600 liter in de stal en een 200 liter in de woning. Deze buffervaten worden opgewarmd, dankzij de warmte uit de melk, tot een temperatuur van +- 40 graden. De warmte wordt uiteindelijk ingezet om onder anderen: de woning te verwarmen, het tapwater in de woning voor te verwarmen, vloerverwarming in carrousel te voorzien van warmte en het tapwater in de stal voor te verwarmen.

Het bedrijf heeft naast Milk2Heat ook geïnvesteerd in zonnepanelen. De zonnepanelen bieden op zonnige dagen een overmaat aan energie. Hierdoor zal het bedrijf ook stroom terugleveren. Om deze stroom slim in te zetten zal een slimme regelaar ervoor zorgen dat de buffervaten elektrisch door verwarmd zullen worden tot wel 80 graden, mits er stroom van de zonnepanelen teruggeleverd wordt. Op deze wijze hebben de Milk2Heat buffervaten een dubbelfunctie. De Milk2Heat buffervaten werken dus als opslag van warmte uit de melk en als ''accu'' voor de zonne energie.